ProfilMin uddannelsesbaggrund er offentlig administration.

 

Praktisk erfaring og arbejdsforløb

Jeg har haft stillinger på begge sider af skrivebordet. Jeg har i en periode på 10 år været frikøbt tillidsrepræsentant. Efterfølgende har jeg i en periode på 14 år haft forskellige lederstillinger. Først i forbindelse med udvikling og opbygning af et borgerservicecenter, siden i forbindelse med opbygning af en enhed for Informations- og Kommunikations Teknologi. Aktuelt arbejder jeg som sekretariatschef og operativ leder i brandvæsenet.

 

Teoretisk overbygning på den praktiske erfaring

Mine praktiske erfaringer er suppleret med teori indenfor områderne pædagogik, organisation og ledelse, datalogi og psykologi - herunder gruppe- og organisationspsykologi.

Jeg har deltaget på OPU - en organisationspsykologisk efteruddannelse på Institut for Gruppeanalyse.

Jet har deltaget i forskellig strategisk og operativ uddannelse blandt andet med henblik på ledelse i kaos-faser.

 

Mange års erfaring med undervisnings og konsulentopgaver

I mere end 25 år har jeg haft undervisnings- og konsulentopgaver i både offentlige og private virksomheder. Blandt andet har jeg været tilknyttet COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), dels som censor, dels som underviser i psykologi.

 


Ole Gregersen
Eremitageparken 375
2800 Kongens Lyngby

40308660

kd.nesregergelo@liam


Copyright © · All Rights Reserved · Ole Gregersen