MetodeJeg lægger vægt på at understøtte og medvirke til udvikling af organisationens menneskelige ressourcer.

Jeg arbejder ud fra princippet "hjælp til selvhjælp" og udfra antagelsen om, at løsningerne skal findes hos, og i blandt, de ansatte i organisationen.

Min tilgang baserer sig både på systemiske og psykodynamiske principper.

 

Systemisk princip

En systemisk tilgang handler om forståelsen for, at der dannes sociale systemer med egne vaner, forståelser, meninger, etik og forventninger til hinanden, når mennesker indgår i et samspil. Det sociale samspil skaber gentagende mønstre, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige.

I dette komplekse samspil påvirker alle gensidigt hinanden gennem en løbende feedback. Derved konstruerer systemet sin egen logik og virkelighedsforståelse. Altså et meningsfuldt socialt system, der forsøger at opretholde sin ligevægt ved at kompensere for de forandringer, ny adfærd og lignende, som truer dets harmoni.

Eksempler på menneskelige systemer er: virksomheder, afdelinger, ledergrupper, medarbejdergrupper, familier, venner, kunderelationer osv. Hvor der er mennesker er der relationer, og hvor der er relationer, er der systemer.

 

Psykodynamsik princip

En psykodynamisk tilgang handler om forståelsen for, at det enkelte individ har en historie med sig. Denne historie har betydning for de relationer, individet indgår i.

Der er tale om en teoretisk forståelsesramme, der forklarer psykiske processer, dvs. bevidste og ubevidste tanker og følelser samt psykiske symptomer ud fra de psykoanalytiske teorier om det bevidste, det ubevidste, forsvarsmekanismer og objektrelationsteorier.

 


Ole Gregersen
Eremitageparken 375
2800 Kongens Lyngby

40308660

kd.nesregergelo@liam


Copyright © · All Rights Reserved · Ole Gregersen